آرشیو برچسب ها : خرید سیبک فرمان 405

حقایقی در مورد موتور خودرو

حقایقی در مورد موتور خودرو

کثر خودروهای مدرن از موتورهای بنزینی چهار زمانه احتراق داخلی استفاده می کنند. این نوع موتور با پیشرفت تکنولوژی خودرو در قرن گذشته اصلاح شده است. در حالی که حتی ابتدایی ترین موتور ماشین یک ماشین پیچیده است، اصول کارکرد آن آسان است. چرخه چهار ضربه ای: اکثر موتورها از چرخه چهار زمانه استفاده می