آرشیو برچسب ها : خرید عایق حرارتی گالوانیزه

علت روغن سوزی خودرو چیست؟

علت روغن سوزی خودرو چیست؟

علت روغن سوزی خودرو چیست؟ علت روغن سوزی خودرو چیست؟وظیفه روغن موتور جریان میان بخش های مختلف موتور و جلوگیری از ایجاد اصطکاک میان آن ها میباشد و در صورتی که میزان روغن موتور کاهش یابد و یا به اندازه کافی نباشد