آرشیو برچسب ها : خرید قرقری فرمان 405

چرا مایع خنک کننده برای موتور خودرو مهم است؟

چرا مایع خنک کننده برای موتور خودرو مهم است؟

موتورها از قطعات متحرک زیادی تشکیل شده اند. این حرکات باعث اصطکاک و اصطکاک تولید گرما می کند. گرما منبع اصلی تلفات انرژی است. انرژی ایجاد نمی شود. انرژی ورودی و خروجی متفاوت خواهد بود که به این معنی است که عملیات ناکارآمد خواهد بود. جدای از کارایی، دماهای مطمئنی برای کارکرد موتورها وجود دارد