آرشیو برچسب ها : خرید میل موجگیر سمند

چه چیزی باعث لرزش موتور در هنگام توقف میشود؟

چه چیزی باعث لرزش موتور در هنگام توقف میشود؟

موتورهایی که به خوبی کار می کنند و به آرامی کار می کنند نشان می دهد که سوخت و هوای ارائه شده به موتور در شرایط بهینه با هم مخلوط می شوند. علاوه بر این، یک موتور با عملکرد خوب قادر به تولید نیروی مورد نیاز برای عملکرد سیستم های حیاتی مانند سیستم خنک کننده،

صداهای اضافی موتور خودرو ناشی از چیست؟

صداهای اضافی موتور خودرو ناشی از چیست؟

خوب، می دانید که موتور ماشین شما با صدای بلند کار می کند. نادیده گرفتن سطح نویز غیرممکن است . با این حال، یک نکته مهم وجود دارد که ممکن است از آن مطمئن نباشید: دقیقاً چه چیزی باعث آن می شود؟ عیب یابی درست علت صدای بلند موتور خودرو، اطلاعات ضروری را در اختیار