آرشیو برچسب ها : خرید میل موجگیر 206

صداهای اضافی موتور خودرو ناشی از چیست؟

صداهای اضافی موتور خودرو ناشی از چیست؟

خوب، می دانید که موتور ماشین شما با صدای بلند کار می کند. نادیده گرفتن سطح نویز غیرممکن است . با این حال، یک نکته مهم وجود دارد که ممکن است از آن مطمئن نباشید: دقیقاً چه چیزی باعث آن می شود؟ عیب یابی درست علت صدای بلند موتور خودرو، اطلاعات ضروری را در اختیار