آرشیو برچسب ها : سیبک خودرو .

سیبک خودرو چیست چه کاربرد هایی دارد؟

سیبک خودرو چیست چه کاربرد هایی دارد؟

سیبک خودرو چیست چه کاربرد هایی دارد؟ سیبک فرمان شامل یک محفظه جمع شونده است که شامل یک محور چرخشی است. به عنوان یک معیار ایمنی، سیبک فرمان طوری طراحی شده است که در صورت برخورد با قسمت جلویی سقوط کند. سیبک فرمان شامل اعضای تغییر شکل و یک بخش پایدار هندسی است که مستقیماً