آرشیو برچسب ها : قیمت میل موجگیر 206

نحوه استفاده از چراغ های مه شکن خودرو

نحوه استفاده از چراغ های مه شکن خودرو

چراغ های مه شکن معمولاً توسط یک سوئیچ جداگانه از کنترل کننده های چراغ اصلی کار می کنند. برخی از خودروها از دکمه‌هایی برای فعال کردن آن‌ها استفاده می‌کنند – یکی برای عقب، یکی برای جلو (جایی که چراغ‌های مه شکن جلو نصب شده است) – . برخی از خودروها از کنترل سوئیچ چراغ دوار