آرشیو برچسب ها : قیمیت قرقری فرمان 206

کاهش قدرت موتور به چه معناست؟

کاهش قدرت موتور به چه معناست؟

اگر خودروی شما به درستی شتاب نمی گیرد، ممکن است چراغ هشدار “قدرت موتور کاهش یافته” شما نیز روی داشبورد شما روشن شود. چراغ چک موتور نیز ممکن است روشن شده باشد. هنوز وحشت نکنید! ما همه چیزهایی را که در مورد این رخداد مشکل ساز باید بدانید را مرور خواهیم کرد تا نگرانی شما

حقایقی در مورد موتور خودرو

حقایقی در مورد موتور خودرو

کثر خودروهای مدرن از موتورهای بنزینی چهار زمانه احتراق داخلی استفاده می کنند. این نوع موتور با پیشرفت تکنولوژی خودرو در قرن گذشته اصلاح شده است. در حالی که حتی ابتدایی ترین موتور ماشین یک ماشین پیچیده است، اصول کارکرد آن آسان است. چرخه چهار ضربه ای: اکثر موتورها از چرخه چهار زمانه استفاده می